ศูนย์ตรวจการนอนหลับ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบทดสอบประเมินความง่วง

Epworth Sleepiness Scale (ESS)

แบบทดสอบภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

Obstructive Sleep Apnea (OSA)