ศูนย์ตรวจการนอนหลับ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
กรอกข้อมูลเพื่อทำแบบทดสอบอาการง่วงนอน (Epworth Sleepiness Scale)

ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีโอกาสงีบหลับ หรือเผลอหลับ โดยที่ไม่ได้เกิดจากความรู้สึกอ่อนเพลีย
ตาม 8 สถานการณ์ หรือไม่ ? โดยให้คะแนนตามที่ระบุไว้
( 0 = ไม่เคยเลย, 1 = มีโอกาสเล็กน้อย, 2 = มีโอกาสปานกลาง, 3 = มีโอกาสสูงมาก )